Water jet rezanje

Water jet rezanje: Sečenje materijala vodenim mlazom (water jet) na CNC mašini dimenzija 2x6m.

Water jet rezanje je proces rezanja različitih vrsta materijala uz pomoć viskokog pritiska vode i abraziva. Pumpe visokog pritiska, preko 4000 bara, uz korišćenje abrazivog peska visokih tvrdoća pruža mogućnost sečenja svih vrsta čelika i drugih metala, sa velikom preciznošču i veoma malom reznom linijom.
Ogroma prednost je što je water jet rezanje hladni postupak rezanja materijala, pa ne menja strukuru materija tokom i nakon sečenja. Uz pomoć modernih CNC sistema, dobija se mogućnost rezanja svih vrsta kontura i oblika sa preciznošću 0.03mm.
Pružamo usluge sečenja svih vrsta meterijala (čelik, obojeni metali, keramika, granit, mermer, plastika) u tablama do 100mm debljine, maksimalnih dimenzija 2x6m.
1
3
7
8
2