Savijanje cevi i limova

Savijanje i sečenje limova: Savijanje limova radimo na 5-osnoj CNC apkant presi Durma HAP 30120, koja omogućava savijanje limova do 6mm debljine na dužinu od 3m, ili debljih limova na manjim dužinama. Sečenje limova radimo na NC makazama Durma NT-3010, koje omogućavaju sečenje limova do 10mm debljine na dužinu od 3m.

Savijanje cevi radimo na hidraulicnom trovaljku Imcar PIR 3 – 70H koja omogućava kružno ili spiralno savijanje cevi do prečnika od 76mm, Pored trovaljka, posedujemo i savijaču sa trnom Lang M-159, koja omogućava savijanje cevi do prečnika 159mm, pod maksimalnim uglom od 180° (U oblik).

Savijanje cevi i limova
Savijanje cevi i limova
Imcar